70. výročie SNP

 
MO MS Lehota a Obecný úrad v Lehote zorganizovali dňa 29.8.2014 vo večerných hodinách oslavy 70. výročia SNP. V priestoroch areálu OŠK pred viac ako 100 účastníkmi na úvod  mnohopočetný spevácky súbor MO MS zaspieval naživo hymnu SR a po básni „ Partizánska jeseň“, ktorú predniesla Janka Podlužanská, spevácky súbor zaspieval niekoľko tématicky zameraných piesní. V hlavnom príhovore predseda MO MS Ing. Daniel Pavel priblížil prítomným priebeh príprav i samotného SNP ako aj jeho dopad na súčasnosť. Na záver oficiálnej časti programu osláv  starosta obce zapálil symbolickú povstaleckú vatru. Po tomto akte nasledovalo posedenie pri harmonike spojené s podaním občerstvenia.