4. MKP

 

Už po štvrtýkrát v rade zorganizoval MO MS dňa 26. apríla 2014 matičný krojový ples v Lehote. Jeho cieľom bolo, aby sa účastníci dobre zabavili, mali dobrú náladu a pohodu a pri tom, aby sa v ňom skľbili ľuduvé tradície a zvyky vo forme ľudových krojov, tancov a spevov. Viac ako 110 účastníkov sa, každý svojim spôsobom, pričinilo o to, že sa tento cieľ podarilo naplniť.

      Po úvodnej znelke Matice slovenskej a otváracích príhovoroch predsedu MO MS Daniela Pavela a starostu obce Milana Chmelára, do tanca všetkých vyzvala hudobná skupina MENFIS.

     V kultúrnej časti programu vystúpili členovia spolku MRCHANE z Bánova, ktorí prítomným zaspievali zmes krásnych regionálnych ľudových piesní i na melódie častušiek upravených úsmevných textov z vlastnej tvorby na námety zo súčasného života.

     Potom už nasledovala ozajstná, nefalšovaná ľudová veselica, kde sa veľmi dobre bavili tak domáci lehoťania, ale aj hostia z Dražoviec, Jarku, V. Zálužia, Hriňovej a Šintavy, ktorí výrazne oživili svojimi krojmi, prevládajúce lehotské kroje. Prestávky v tanci boli vyplnené spevom krásnych ľudových piesní z Lehoty i blízkeho aširšieho okolia.

     Do tejto dobrej nálady vhodne zapadlo aj losovanie výhercov cien z bohatej tomboly, ktorú organizátori pripravili aj vďaka záujmu a podpory mnohých sponzorov z radov podnikateľov z obce i z blízkeho okolia, ako i samotných členov MO MS. Osobitne treba vyzdvihnúť príspevok obce na kultúrny program, ako aj na hlavnú cenu do tomboly.

     Výhercovia sa však nemali možnosť z výhier dlho kochať, lebo hudba pokračovala v pôvodnom trende a zábava pokračovala až do skorých ranných hodín, kedy sa účastníci rozchádzali v dobrej nálade, síce trochu unavení, ale s predsavzatím, že na budúci rok prídu znovu.