Stavanie mája

 
      Tradičné stavanie mája MO MS zorganizoval dňa 1.5.2014. Vlastnému stavaniu predchádzala príprava – vyrúbanie, donesenie a ošúpanie májového stromu, čo zabezpečili  mládenci pod vedením Milana Ballu už pár dní  pred stavaním. Takto pripravený strom, ozdobený kruhom z krušpánu a pestrofarebnými stuhami, úspešne postavili, za účasti širokej verejnosti v centre obce pred kultúrnym domom. S krátkym kultúrnym programom vystúpil mládežnícky spevácky súbor MO MS pod vedením Michaely Novotnej a s harmonikovým sprievodom  Antona Nováčka.