69. výročie oslobodenia

 
MO MS Lehota v spolupráci so starostom obce a obecným zastupiteľstvom zorganizovali dňa 29.marca 2014 spomienkové podujatie pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce Lehota od nemeckých okupantov, spojené s pripomenutím si 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny. Po štátnej hymne SR sa prítomným prihovoril zástupca starostu obce p. Radoslav Kriváček, ktorý zvýraznil nutnosť pripomínať si dôležité medzníky v histórii obce, osobitne deň oslobodenia Lehoty. Príčiny, výsledky i dôsledky 1. svetovej vojny vo svojom príhovore priblížil Ing. Anton Kasana. V hlavnom príhovore Ing. Daniel Pavel stručne zhodnotil priebeh a dôsledky 2. svetovej vojny priamo v Lehote. Pripomenul prítomným priebeh oslobodzovania obce sovietskou armádou od nemeckých okupantov, ako aj straty na oboch bojujúcich stranách, ale hlavne úmrtia občanov Lehoty počas týchto bojov. Boje medzi sovietskymi a nemeckými jednotkami trvali viac ako 6 hodín a boli v našej obci jedny z najtvrdších v rámci regiónu. Lehota bola definitívne oslobodená o cca 15,00 hodine vo veľkonočnú sobotu 31.marca 1945.Po kultúrnom programe, v ktorom vystúpil spevácky súbor MO MS s niekoľkými tématicky zameranými piesňami, účastníci podujatia prešli  k pamätníku padlých v 1.a 2. svetovej vojne kde položili veniec vďaky padlým občanom Lehoty v oboch svetových vojnách a na záver spoločne zaspievali pieseň Kto za pravdu horí.