4. MŠD

 
Dňa 29.8.2014 zorganizoval MO MS v spolupráci s OŠK Lehota 4. matičný športový deň v Lehote v areáli OŠK, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 100 členov, rodinných príslušníkov, detí a mládeže. Všetci si mohli zašportovať v rámci svojich fyzických schopností a možností v rôznych športových disciplínach- futbal, stolný tenis, beh, bedminton, petank a  v mnohých ďaľších zábavných a úsmevných aktivitách.
       Veľmi pekným spestrením krásneho športového popoludnia bola ukážka kynologického klubu v Lehote, v rámci ktorej psovodi predviedli účastníkom schopnosti svojich štvornohých miláčkov,  čo sa stretlo s veľkým záujmom prítomných, predovšetkým detí a mládeže. V rámci akcie bolo podané občerstvenie a sladké odmeny najmenším účastníkom.