Fašiangy v Lehote

 
MO MS Lehota spolu s OÚ zorganizovali v sobotu 1.marca 2014 kultúrno – spoločenské podujatie „Fašiangy v Lehote“. Už od skorého rána 14-členná skupina matičiarov pod vedením p. Antona Mesároša a p. Heleny Tehlárovej pripravovala tradičné zabíjačkové  špeciality – hurky, klobásky, tlačenku, žobračiu kašu a pečené mäso. Na popoludnie bol naplánovaný fašiangový sprievod po obci, ktorý organizačne pripravili p. Anna Pavelová a p. Eva Zabáková. Presne o 14.00 hod. viac ako 60 členný fašiangový sprievod vyprevadil na cestu starosta obce Milan Chmelár. Potom už sprievod v čele s basou prešiel určenou trasou po obci, kde ho vítali miestny občania spolu s pohostením pre účastníkov sprievodu. Sprievod vo veselej nálade, spevom krásnych ľudových piesní s harmonikovým sprievodom p. Tomáša Lahučkého dorazil opäť do kultúrneho domu. Tu bolo následne pre verejnosť predvedené predstavenie „Pochovávanie basy,“ ktoré pripravili p. Daniel Pavel a p. Elemír Zabák s ďalšími viac ako 30 matičiarmi. Viac ako 150 účastníkov sa pobavilo na žartovných scénkach a na záver potleskom odmenilo všetkých účinkujúcich, z ktorých osobitne treba vyzdvihnúť p. Jančoviča za stvárnenie postavy farára.
Potom už nasledovala ochutnávka  pripravených zabíjačkových špecialít a po malom občerstvení pravá, nefalšovaná nálada až do neskorých večerných hodín. Podujatie bolo spropagované aj v slovenskom rozhlase v rádiu Regina.