Matičné predvianočné stretnutie

 
V zmysle plánu činnosti výbor MO MS zorganizoval dňa 12.12.2014 v miestnom KD „ Matičné predvianočné posedenie“ pre svojich členov. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 členov a hostí. V kultúrnom programe vystúpili mladí členovia MO MS s pásmom „ Od Kataríny po troch kráľov“, v ktorom prítomným priblížili ľudové zvyky a tradície zachovávané počas tohto obdobia v minulosti. Recitáciou, vinšami, spevmi a maskami vystúpili Milan a Janka Balloví,Tomáš a Lukáš Zabákoví, Michaela Burianová, Barbora Masárčová, Adam Kriváček, Pavlína Zabáková a Patrícia Vargová. Po predstavení si všetci prítomní spoločne zaspievali  vianočnú pieseň „ Tichá noc“. V ďaľšej časti programu a počas celého večera sa o náladu starali „ Podzoborskí heligonkári“ z Výčap Opatoviec a spevácky súbor MO MS. Účastníci si mohli v priebehu posedenia pochutnať na vianočnom punči  a na sladkých a slaných vianočných špecialitách, ktoré pripravili samotní členovia.