M A T I Č N Ý   Z Á J A Z D   D O   K O M Á R N A

 

     Miestny odbor Matice slovenskej Lehota zorganizoval 14. 10.2017 pre svojich členov poznávací zájazd po pamätných miestach Nitrianskeho samosprávneho kraja aj s finančnou podporou NSK.

     Prvou zastávkou účastníkov zájazdu bola neďaleká obec Rišňovce, kde si prezreli krásne múzeum M.I.Kutuzova, ktoré bolo zriadené na pamiatku prechodu ruských cárskych vojsk po bitke u Slavkova cez Rišňovce, kde v tamojšom kaštieli dokonca sám slávny vojvodca Kutuzov dve noci prespal. Zastavili sa aj pri výraznej dominante obce – soche „Dobrý anjel sveta – Ochranca mieru“ a so záujmom si vypočuli históriu jej vzniku a umietnenia v obci, ako v jedinej obci na Slovensku.

     Po krátkej zastávke v Nových Zámkoch nasledovalo Komárno. Tu si lehotskí matičiari veľmi pozorne prezreli Starú pevnosť, najstaršiu časť  Komárňanského pevnostného systému,  rozprestierajúceho sa na území Slovenska i Maďarska,ktorý bol najväčšou opevňovacou stavbou Rakúsko-uhorskej monarchie. Z výkladu odbornej sprievodkyne sa veľa dozvedeli o jej výstavbe, histórii i súčasnom využití. Prehliadka tohto historického objektu zanechala na všetkých hlboké dojmy a nezabudnuteľné zážitky. Po prehliadke historického centra mesta, kde najviac všetkých zaujalo „Nádvorie Európy“, sa účastníci zájazdu s Komárnom rozlúčili.

     Na spiatočnej ceste bola poslednou zastávkou, pekným kúpaliskom preslávená, Podhájska. Keďže sa tu práve konali Podhájske dni klobás, mohli si účastníci posledné hodiny zájazdu užiť plávaním, ochutnávkou zabíčkových špecialít, ale i sledovaním bohatého kultúrneho programu.

     Po pekných celodenných zážitkoch sa lehotskí matičiari vracali domov možno aj trochu unavení, ale spokojní, s úsmevom na tvári a so spevom.