Deň ústavy SR

 

     Presne v deň štátneho sviatku ustanoveného na počesť schválenia Ústavy Slovenskej republiky, t.j. 1.septembra 2011 zorganizoval MO MS Lehota pred miestnym kultúrnym domom podujatie, ktorým svojim členom i ostatným občanom pripomenul „Deň Ústavy SR“.

     Po štátnej hymne predniesla členka MO MS Michaela Novotná báseň „ Vlasť moja rodná“ od K. Turzovej. Nasledovala hymnická pieseň „Hej Slováci „, po ktorej vystúpil s príhovorom člen MO MS Jeroným Bednár. Prítomným priblížil historické súvislosti vzniku Slovenskej republiky, čomu predchádzalo schválenie Ústavy SR. Zmienil sa aj o uplatňovaní tejto Ústavy v praxi s poukázaním aj na niektoré neopodstatnené snahy o jej zmenu.

     V rámci kultúrneho programu zaspieval spevácky súbor MO MS Lehota niekoľko krásnych a tématicky aktuálnych národných piesní. Na záver všetci prítomní spoločne zaspievali hymnu Matice slovenskej „ Kto za pravdu horí !“