Stavanie Mája

 

     MO MS Lehota zabezpečil po organizačnej i obsahovej stránke stavanie Mája v Lehote, čím tiež napĺňa svoje predsavzatie – zachovať a rozvíjať ľudové tradície a zvyky v obci. Členovia MO MS sa vo veľkom počte zapojili do tejto  akcie. Mladí vynaložili viac sily, starší skúsenosti, dievčatá a ženy šikovnosť a fantáziu, výsledkom čoho je vysoký, pekne vyzdobený Máj, ktorý opäť po dlhých rokoch, priamo v centre obce, pripomína jej občanom májové tradície. Na stavaní Mája sa zúčastnili členovia MO a ďalší občania Lehoty, ktorým chvíle čakania spríjemnil spevácky súbor MO MS zaspievaním viacerých národných a ľudových piesní a organizátori podaním chutných pagáčikov a čapovaného piva.