Výlet na Bradlo

 

    Dňa 21.05.2011 sme pre svojich členov zorganizovali celodenný autobusový zájazd. Prvou zastávkou bola Brezová pod Bradlom, kde sme si pietnou spomienkou uctili pamiatku gen. Milana Rastislava Štefánika. Po položení kytice kvetov k Mohyle jedna z najmladších členiek Andrea Špitálska predniesla báseň od Štefana Krčméryho – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, potom v krátkom príhovore p. Jeroným Bednár účastníkom priblížil život a prácu jedného z najvýznamnejších synov slovenského národa s dôrazom na jeho zásluhy na vzniku 1. Československej republiky. Po príhovore všetci účastníci zborovo zaspievali niekoľko národných piesní a úplne na záver hymnu MS „Kto za pravdu horí.“ Po voľnej prehliadke mohyly pokračovali účastníci v programe zájazdu. Ďalšou zastávkou bola predajňa „ Kroje a materiály na kroje“ v obci Brumovice pri Hustopečoch na Morave. Cieľom bolo umožniť členom MO MS dokúpiť si materiály a doplnky na ľudové kroje, čo hlavne ženská časť účastníkov aj náležite využila. Rozsah a objem nákupu je predpokladom ďalšieho rozširovania a skvalitňovania ľudových krojov v Lehote. Na záver zájazdu jeho účastníci navštívili vinné sklepy v Čajkoviciach, kde  sa zúčastnili prehliadky historických templárskych sklepov z 13. storočia spojené s degustáciou najkvalitnejších vín z produkcie vinárskeho družstva Čejkovice.