Oživotvorujúce valné zhromaždenie

 

    Akcia, ktorú sa podarilo v Lehote zorganizovať dňa 29.05.2010 pod názvom II. ľudová svadba v Lehote, svojim rozsahom ojedinelú v rámci Slovenska, zaujala aj zástupcov Matice slovenskej v Martine a po oboznámení sa s jej úrovňou a záujmom občanov dospeli k názoru, že toto by mohol byť správny čas na oživotvorenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Lehote. Po mnohých rozhovoroch a diskusiách medzi staršími, mladými i tými, čo v minulosti boli už zainteresovaní do činnosti MO MS padlo rozhodnutie pokúsiť sa oživotvoriť MO MS v Lehote.

    Dňa 23.10.2010 sa zišlo 45 záujemcov o členstvo v Matici slovenskej, stotožnení s cieľmi a programovým zameraním Matice slovenskej ako ustanovizne, ktorej základným poslaním je zachovať a rozvíjať národný a kultúrny život, na oživotvorujúcom Valnom zhromaždení MO MS v Lehote. Rozhodli jednomyseľne o obnovení jeho činnosti a za cieľ si dali vytvoriť priestor staršej, strednej i mladšej generácií spolu sa stretávať a riešiť problematiku národných a kultúrnych tradícií. Taktiež bol zvolený výbor a kontrolór MO MS:

 

predseda –  Ing. Daniel Pavel

podpredseda –  Štefan Drábik

tajomník – Bc. Simona Špitálska

pokladník – Eva Zabáková

záujmovo – umelecká činnosť – Michaela Novotná

kontrolór – Jeroným Bednár

 

    MO MS V Lehote od prvých dní po obnovení svojej činnosti organizuje spoločné stretnutia občanov obce za účelom nácviku tradičných ľudových piesní z Lehoty a okolia, šitia krojov a krojových doplnkov a pripravuje viaceré spoločenské a kultúrne aktivity či už vo vlastnej réžií alebo v spolupráci s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. Za mesiac obnovenia činnosti sa členská základňa MO MS rozšírila o 10 členov a v súčasnosti má 55 členov. Aj touto cestou pozýva do svojich radov tých záujemcov, ktorí sa stotožňujú s cieľmi a aktivitami miestneho odboru Matice slovenskej v Lehote a to bez rozdielu veku.