1. Matičný krojový ples   

 

    V Lehote pri Nitre dňa 19.februára 2011 miestny odbor Matice slovenskej po prvýkrát zorganizoval matičný krojový ples, ktorým nadviazal na minuloročnú II. ľudovú svadbu a nebývalý záujem o ňu.

     Aj v túto plesovú sobotu sa do 120 priamych účastníkov zišlo v miestnom kultúrnom dome, vyzdobenom viac ako 250-timi exponátmi, pripomínajúcimi účastníkom kroje, výšivky a rôzne predmety z dôb dávno zašlých. Všetci plesajúci boli v ľudových krojoch, čo bolo podmienkou účasti. Prevažovali lehotské kroje, ale vidieť bolo aj kroje z V.Zálužia, Jarku, Myjavy, Detvy i ďaľších regiónov.

     I.matičný krojový ples v Lehote slávnostne otvorili predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel a riaditeľ ČÚ MS Mgr. Daniel Zemančík. V 1.časti programu po úvodnej znelke MS moderátorka plesu Michaela Novotná spevom a slovom postupne uviedla tanečné vystúpenia tanečných párov z folklórneho súboru ZOBOR Nitra, hudobnej skupiny MENFIS z Lehoty i prestávkové spevácke vstupy za zvukov harmoniky. Z bohatého plesového MENU treba osobitne spomenúť tradičné lehotské fašiangové jedlo - ,, dusenú kapustu s údeným rebierkom a údenou klobásou“ na ktorom si všetci účastníci skutočne pochutili.

    Počas celého plesu prevládala slávnostná a veselá nálada, ktorú ešte znásobila bohatá a hodnotná tombola, do ktorej prispeli vo veľkom počte miestni podnikatelia i fyzické osoby. Väčšina účastníkov sa rozchádzala až nad ránom s predsavzatím, že o rok prídu znovu.

    Priebeh a úroveň plesu naplnil ciele a snaženie organizátorov o zvýšenie záujmu staršej, strednej, ale predovšetkým mladej generácie o oživenie a rozvoj ľudových tradícií v Lehote, čomu výrazne napomohla aj propagácia akcie v spravodajstve televízie MARKÍZA hneď na druhý deň v hlavnom spravodajstve.