Družobné stretnutie

 

            V zmysle plánu činnosti na rok 2011 vyplývajúci z ustanovenia Zmluvy o vzájomnej spolupráci zorganizoval MO MS Lehota dňa 24.09.2011 stretnutie s družobným MO MS Turany. Účastníkov stretnutia z MO MS Turany privítali v ľudových krojoch zástupcovia MO MS Lehota v miestnom kultúrnom dome podľa starého slovanského zvyku – chlebom a soľou. Po prehliadke obce Lehota, kde účastníkov najviac očarila kaplnka nad obcou a priamy pohľad na obec z jedného z najvyšších bodov územia našej dediny, nasledovalo stretnutie so zástupcami obce. Počas neho zástupca starostu obce Lehota p. Radoslav Kriváček a poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Terézia Andrášiková, oboznámili hosti z Turian o histórii i súčasných problémoch obce, ako aj o plánoch a perspektívach do budúcnosti. Hostia z MO MS Turany sa potom aktívne zúčastnili Matičného športovo – spoločenského dňa, ktorý pre svojich členov a rodinných príslušníkov zorganizoval MO MS Lehota ako jednu z viacerých akcií pri príležitosti prvého výročia oživotvorenia MO MS Lehota. Hostia z Turian nie len oživili ale i športovými výkonmi prispeli k dobrej úrovni športovej časti podujatia a tiež sa aktívne prejavili v spoločenskej časti dňa.

            Napriek tomu, že to bolo prvé stretnutie zástupcov MO MS Lehota a Turany, môžeme konštatovať, že bolo zmysluplné a v mnohom prekonalo aj očakávania organizátorov. Bol vytvorený priestor nie len na formálnu výmenu skúsenosti z práce oboch MO MS, ale aj na neformálne stretnutia a nadviazanie osobných kontaktov a vznik nových priateľstiev.

            Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v roku 2012 v Turanoch.