Fašiangy 2016

 

     Aj v tomto roku zorganizovali OÚ Lehota a MO MS Lehota dňa 6.februára spoločne akciu "FAŠIANGY V LEHOTE", ktorej cieľom je obnovovať a zachovávať ľudové tradície, ktoré toto ročné obdobie sprevádzali v minulosti.

     Celý priebeh priamo koordinovali starosta obce Milan Chmelár a predseda MO MS Daniel Pavel a na zabezpečení jednotlivých častí programu sa podieľali členovia MO MS, pracovníci OÚ i poslanci OZ.

     Už v piatok podvečer a od skorého sobotného rána pracovala 15 členná skupina matičiarov a niekoľkých pracovníkov OÚ, pod vedením Antona Mesároša, Emanuela Tehlára, Juraja Pavela, Jozefa Selického a Terézie Andrášikovej, na príprave a výrobe zabíjačkových špecialít. Výsledkom ich snaženia boli chutné klobásky, hurky, pečené mäso i tradičná žobračia kaša.

     Poobede sa už začali pred kultúrnym domom schádzať účastníci fašiangového sprievodu z radov detí, mládeže, strednej i staršej generácie. Medzi maskami bolo vidieť mnoho typických fašiangových / smrtky, cigánov, ježibabu, vodníka, baču, psa, opicu,.../, ale aj masky rôznych iných druhov. Nechýbali ťahači malého dreveného vozíka s basou, ako aj hudobníci s harmonikou, bubnom a ozembuchom.

     Po 14-tej hodine viac ako 60-členný fašiangový sprievod / 40 matičiarov/ vyprevadil na cestu osobne starosta obce. Sprievod postupne prešiel od kultúrneho domu po Dolnom konci, Kaplonskej ulici až na Starú horu. Potom prešiel ulicou Pod vinohrady, cez Párovce, po ulici Nad hliníkom a vracal sa po Hornom konci, cez Šišov, so zastávkou u Rapana a svoju púť ukončil o 17:30 hod. priamo v kultúrnom dome.

     Celú cestu účastníci sprievodu absolvovali vo veselej a družnej nálade, spevom krásnych ľudových a fašiangových piesní pri hudobnom sprievode Tomáša Lahučkého a Petra Kečkéša. Po trase sa sprievod stretal s množstvom občanov, ktorí sa pripájali nielen do spevu a tanca, ale aj postupne do sprievodu. O záujme občanov svedčí aj pohostinnosť, nakoľko po celej trase vítali účastníkov sprievodu pohostením a občerstvením a to bezmála na dvadsiatich miestach. Medzi hostiteľmi bolo aj 15 členov MO MS.

     Od 17:00 hod. začala v priestoroch kultúrneho domu ochutnávka zabíjačkových špecialít s občerstvením tak pre priamych aktérov zabíjačky a fašiangového sprievodu, ako aj pre širokú verejnosť. Celá ochutnávka bola v réžii poslancov OZ a pracovníkov OÚ, ktorí vydali viac ako 350 porcií chutných zabíjačkových výrobkov.

     Po 19:00 hod. až do polnoci pokračovala verejná fašiangová veselica. Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina ManFis.