Národná slávnosť na Devíne

 
V sobotu 23. apríla 2016 sa 50 lehotských matičiarov zúčastnilo na národnej slávnosti na Devíne, ktorú zorganizovala Matica slovenská pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov na hrad Devín.
     Účastníci zájazdu, zorganizovaného s finančnou podporou Domu Matice slovenskej v Nitre, sa zúčastnili rímskokatolíckej omše priamo pod hradom, ktorú celebroval arcibiskup mons. Stanislav Zvolenský. Po omši sa uskutočnil folklórny festival Matice slovenskej, v rámci ktorého mali prítomní možnosť sledovať vystúpenia tradičných folklórnych súborov z celého Slovenska, ale aj recitačné umenie známych slovenských umelcov B. Turzonovovej, I. Rapaičovej a D. Jamricha. Vzhľadom na pekné a príjemné počasie si každý mohol prehliadnuť všetky objekty dolnej časti hradu Devín a pokochať sa nádherným výhľadom z neho na celé okolie, súčasťou ktorého bol aj krásny pohľad na sútok riek Moravy a Dunaja.
     Lehoťania mladšej i staršej generácie si počas cesty priamo prezreli aj objekty vodného diela Gabčíkovo. Na vlastné oči videli navedenie 4 veľkých ľodí z nižšej hladiny Dunaja do jednej plavebnej komory, uzavretie jej obrovských vrát, napúšťanie vody do nej a po prekonaní rozdielu hľadín cca 23 metrov, vyplávanie lodí na hornú hľadinu Dunaja. Pre všetkých to bol neobyčajný a nezabudnuteľný zážitok.
     Na spiatočnej ceste si matičiari pripomenuli aj 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra a to návštevou a prehliadkou miesta jeho posledného odpočinku a monu- mentálneho pomníka nad ním na cintoríne v Modre.