Posedenie s mladými matičiarmi

 

Výbor MO MS a sekcia mládeže zorganizovali dňa 3. júla 2016 stretnutie s mladými matičiarmi pri príležitosti ukončenia školského roka.

Predseda MO MS Ing. Daniel Pavel, po otvorení a privítaní všetkých prítomných, zdôraznil, že stretnutie je organizované v zmysle plánu činnosti MO MS, ktorý má záujem na osobnostnom a odbornom raste aj svojich mladých členov. Žiaci základnej a študenti stredných škôl vo voľnej diskusii sa vzájomne informovali o dosiahnutých štúdijných výsledkoch, ako i o svojich cieľoch a ambíciách do budúcnosti. Členovia výboru im zablahoželali k dosiahnutým výsledkom v skončenom školskom roku a v následnej neformálnej diskusii spoločne hľadali možnosti ich voľnočasových aktivít tak počas prebiehajúcich prázdnin, ako aj počas školského roka.

Po malom občerstvení sa mladí matičiari rozchádzali, ale dohodli na ďaľších spoločných stretnutiach, ktoré im výbor a sekcia mládeže pomôžu zorganizovať.