Stavanie obecného mája

 

Obecný úrad Lehota, miestny odbor Matice slovenskej a SMER SD v Lehote zorganizovali dňa 30.apríla 2016 už tradičné stavanie obecného mája. Tradíciu stavania mája v obci obnovil v roku 2011 MO MS a organizátori podporili túto aktivitu aj v tomto roku.

Mladí matičiari pod vedením Milana Ballu zabezpečili výber, zoťatie, prípravu stromu a v spolupráci s členmi OŠK Lehota a ďaľšími občanmi obce aj postavili v centre obce obecný máj ako symbol lásky, radosti a porozumenia. O výzdobu mája sa zaslúžili Janka Ballová a dievčatá v lehotských ľudových krojoch pod vedením Natálie Burianovej a Kristíny Chlebcovej, ktoré si, po jeho postavení, okolo neho aj radostne zatancovali.

Na začiatku sa prítomným krátko prihovorili starosta obce Milan Chmelár a poslanec NR SR za SMER SD Martin Nemky a počas celého priebehu stavania mája vystupoval s krásnymi lehotskými ľudovými piesňami spevácky súbor MO MS pod vedením Daniela Pavela a s hudobným sprievodom Antona Nováčeka. Celý priebeh sledovalo viac ako 150 účastníkov z radov mládeže i staršej generácie. Všetci, po úspešnom postavení mája, ešte dlho diskutovali a hodnotili priebeh celej akcie. Napokon sa rozchádzali v dobrej nálade so slovami vďaky organizátorom a s nádejou, že táto tradícia bude v obci pokračovať aj v budúcich rokoch.